การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดให้ที่ดินเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ประเด็นเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน : กรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการออกพระราชกฤษฎีกาฯ และการออกกฎกระทรวงฯ ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps