การส่งเสริมและพัฒนาผู้นำท้องถิ่นและชุมชนเป็นอาสารัฐสภาเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps