Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "กรณีปัญหาการกำหนดตำแหน่งนายอำเภอเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "กรณีปัญหาการกำหนดตำแหน่งนายอำเภอเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น"

Sort by: Order: Results: