Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "กรณีประธานวุฒิสภาได้รับคำร้องของนายวิทยา บูรณศิริ กับคณะ ขอให้ถิดถอนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ออกจากตำแหน่ง และกรณียื่นคำร้องของร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง กับคณะ ขอให้ถอดถอนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกจากตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญฯ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "กรณีประธานวุฒิสภาได้รับคำร้องของนายวิทยา บูรณศิริ กับคณะ ขอให้ถิดถอนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ออกจากตำแหน่ง และกรณียื่นคำร้องของร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง กับคณะ ขอให้ถอดถอนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกจากตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญฯ"

Sort by: Order: Results: