Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "กรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อนุญาตให้นักท่องเที่ยววีไอพีจากประเทศฝรั่งเศส จำนวน 4 ราย เข้ามาพำนักในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชา"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 1.เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา by Relation "กรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อนุญาตให้นักท่องเที่ยววีไอพีจากประเทศฝรั่งเศส จำนวน 4 ราย เข้ามาพำนักในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชา"


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps