Browsing 2.3.2 ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ by Relation "การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดให้ที่ดินเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ประเด็นเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน : กรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการออกพระราชกฤษฎีกาฯ และการออกกฎกระทรวงฯ ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและเป็นป่าสงวนแห่งชาติ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Browsing 2.3.2 ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ by Relation "การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดให้ที่ดินเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ประเด็นเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน : กรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการออกพระราชกฤษฎีกาฯ และการออกกฎกระทรวงฯ ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและเป็นป่าสงวนแห่งชาติ"

Sort by: Order: Results:


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    RSS Feeds

    Mobile Apps