รายงานการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่องในการสัมมนา " บทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยบริการวิจัยของรัฐสภา " และ " บทบาทของสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง " ระหว่างวันพุธที่ 30 ตุลาคม-วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานบริการงานวิจัยแห่งรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)