การจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัล บทความเรียบเรียงจากการบรรยายและเสวนาในงานประชุมวิชาการ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ( องค์กรมหาชน )

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps