รายการละเอียดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แล เสด็จเลียบพระนคร พระพุทธศักราช 2468

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)