รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง "การปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)