บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 24/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)