การพิจารณาตรวจสอบแผนที่ในคดีปราสาทพระวิหารที่ได้นำเสนอในช่วงปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2505 รวมทั้งแผนที่ฉบับอื่นๆ ที่ได้ทำขึ้นในปี พ.ศ. 2555 โดยหน่วยงานวิจัยเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเดอรัม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps