วุฒิสภาได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วรวม 8 ฉบับ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps