ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม พิจารณาถึงผลกระทบต่อการลงทุนและธุรกิจ ในประเทศไทย จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซี่ยนที่จะใช้บังคับแตั้งแต่ 1มกราคม 2536 เป็นต้นไป /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)