ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญหาข้อเท็จจริงและวางมาตรการป้องกันอัคคดีภัยที่เกิดกับโรงงานอุตสาหกรรม /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)