ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดสืบสวนสอบหาผู้สูญหาย ตาย บาดเจ็บ จากเหตุการณ์วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2535 อย่างเร่งด่วนและรายงานให้ประชาชนทราบ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)