ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นายทวี ไกรคุปต์ ระหว่างสมัยประชุม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)