ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะถึงแก่อนิจกรรม (พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps