งดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดพิเศษตามมติของคณะรัฐมนตรี

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)