สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 46/วันที่ 17 ธันวาคม 2558

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)