งดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)