ข้อมูลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประกอบการสนทนาระหว่างนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ นายรอล์ฟ เพเทอร์ กอทท์ฟรีด ชุลเซอ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)