หนังสือที่ระลึกเนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของวุฒิสภา ประจำปี 2546 ณ วัดมณีชลขัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2546 เวลา 10.00 นาฬิกา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)