คู่มือประกอบการเดินทางของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย โดย พันเอกวินัย สมพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย การประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของ AIPO ว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2547 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps