คู่มือประกอบการชี้แจง เรื่อง การทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2551 - 2554) ประจำปีงบประมาณ 2551 ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2551

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps