ข้อมูลภาพรวมการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จังหวัดลพบุรี ตามคำสั่งคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎร ที่ 1 และ 3 / 2544 เพื่อนำเสนอ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร (นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง) ณ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2544

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)