สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)