เอกสารประกอบการอภิปรายเรื่อง "กรอบ แนวทาง การนำเสนอโครงการแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการด้านท่องเที่ยว พ.ศ. 2548 - 2549" โดย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps