การประชุมสัมมนา เรื่อง "ชุมชนกับการจัดสวัสดิการสังคม" วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2546 ณ ธรรมสถาน กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps