รายงานการสัมมนาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้ โดย คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2546 ณ โรงแรม บี พี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)