เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการควบคุมและการใช้สารเคมีภัณฑ์เกษตรในไม้ผลและพืชผัก" โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร เล่ม 2 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2547 ณ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps