เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการควบคุมและการใช้สารเคมีภัณฑ์เกษตรในไม้ผลและพืชผัก" โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร เล่ม 2 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)