เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภารกิจ การบริหารจัดการการเงิน การคลังท้องถิ่น จัดโดย คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)