รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25 - 30 มีนาคม 2547

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps