สรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2544 - วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2546 สมัยนายก่ำชุง ประภากรแก้วรัตน์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps