บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2559 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)