เอกสารประกอบการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ " วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2547 ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)