เอกสารประกอบการอภิปรายเรื่อง " ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด " กลุ่มจังหวัด 6.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย) โดย สำนักงานเลขานุการกลุ่มจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ในการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)