เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "บทบาทของผู้นำทางการเมืองในการพัฒนาท้องถิ่น" จัดโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2546 ณ หอประชุมจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)