รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐฮังการี และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ 9 - 18 มิถุนายน 2545

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)