มาตรการตรวจสอบความปลอดภัยในการออกแบบอาคารที่มีชั้นใต้ดิน และอาคารสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)