ปัญหาแรงงานชนบทเคลื่อนย้ายมาทำงานในกรุงเทพมหานคร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)