โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อำนาจหน้าที่และอัตรากำลังของส่วนราชการภายในสังกัด สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรับปรุงใหม่

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)