เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs ภาคเหนือและงานแสดงนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ" โดย คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2546 ณ จังหวัดเชียงใหม่

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)