พระราชบัญญัติสำรวจและห้ามกักกันข้าว พุทธศักราช 2489 และพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 พร้อมด้วยกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสำรวจและห้ามกักกันข้าว กฎกระทรวง...

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps