การก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 15 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)