งดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2558 และวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps