รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การพิจารณาศึกษาระบบงบประมาณของประเทศ (ฉบับที่ 2) "การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps