รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในส่วนที่ 1 รายงานการตรวจสอบกระบวนการคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอรายชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดและผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม (ฉบับที่ 1) การตรวจสอบกระบวนการคัดเลือกฯ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps