สรุปแผนการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) (1) ด้านการเมือง นำเสนอต่อที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps